Taal, wereld van ontmoeting

Welkom op de site

Met een reeks van projecten.

Donateur informatie.

De Welkom knop bevat de Anbi

verplichte informatie.

Kinderliteratuur

isiXhosa kinderboek

Taal- en rekenonderwijs

Projecten zuidelijk Afrika

Help zwak lerende kinderen met rekenonderwijs!!

Informatie over stages voor pabo studenten in Zuid-Afrika.

De kortste Nederlandse gedichten: 'Vet smet' ,

beantwoord met:

'Ik tik' ( de bevuiler kreeg een tik)

Stichting Dibana heet u welkom.

Wegwijzer:

          Onder de tab Welkom zijn twee secties te vinden die voor Anbi stichtingen van belang zijn in de verplichte rapportage.

          De visie, missie en doelstellingen zijn in de algemene Anbi paragraaf opgenomen.

          Financieel beleid en rapport onder de sectie Financieel.


          Algemeen culturele uitingen zijn: kunstenaars, musici en informatie van het Caraibisch gebied als deel van het Nederlandse taalgebied.

          Onderwijs gerichte projecten: Towermath voor R3 primair onderwijs in rurale scholen in Zuid Afrika.

          Algemeen publiek, voor op straat en in publieke ruimten: Digtersbijdigters straat gedichten langs een deel van de kust van de Suid-Kaap in Zuid Afrika.


        De voortgang van projecten voor economisch zwakkeren is van groot belang om hen zelfstandig te maken via taal- en rekenlessen zodat ze tenminste het primair            onderwijs kunnen afronden.

      Uw donaties zullen door hen heel erg op prijs worden gesteld.

Stichting Dibana heet u welkom.

Wegwijzer:

          Onder de tab Welkom zijn twee secties te vinden die voor Anbi stichtingen van belang zijn in de verplichte rapportage.

          De visie, missie en doelstellingen zijn in de algemene Anbi paragraaf opgenomen.

          Financieel beleid en rapport onder de sectie Financieel.


          Algemeen culturele uitingen zijn: kunstenaars, musici en informatie van het Caraibisch gebied als deel van het Nederlandse taalgebied.

          Onderwijs gerichte projecten: Towermath voor R3 primair onderwijs in rurale scholen in Zuid Afrika.

          Algemeen publiek, voor op straat en in publieke ruimten: Digtersbijdigters straat gedichten langs een deel van de kust van de Suid-Kaap in Zuid Afrika.


        De voortgang van projecten voor economisch zwakkeren is van groot belang om hen zelfstandig te maken via taal- en rekenlessen zodat ze tenminste het primair            onderwijs kunnen afronden.

      Uw donaties zullen door hen heel erg op prijs worden gesteld.