ANBI

ANBI.  Visie, missie, doelstelling en beleid

Visie
Taal - een wereld van ontmoeting, is een basis voor welzijn en wederzijds begrip in het maatschappelijk verkeer. Dat is een visie op de rol van taal. Dibana betekent 'ontmoeting' in het Xhosa, een van de talen in Zuid-Afrika. 

Dankzij het slechten van taalbarrières en het bestrijden van ongeletterdheid kunnen mensen beter kansen benutten in het maatschapplijk leven. In Zuid-Afrika vragen veel talen om aandacht. Het Afrikaans is heel belangrijk in de omgang tussen mensen, soms meer nog dan het Engels.

Het is onze visie dat in het Nederlandse taalgebied zowel het Nederlands als het Afrikaans aandacht en ondersteuning verdient. De rol van eerste en tweede taal in het maatschappelijk verkeer en voor de identiteit van mensen is fundamenteel van belang.

Missie 


  • - Het bevorderen van het gebruik van het Nederlands en het Afrikaans in het Nederlandse taalgebied en daarbuiten.
  • - In de context van zakelijk, cultureel en maatschappelijk verkeer.
  • - Het bestrijden van ongeletterdheid bij economisch zwakkeren.
  • - Het bevorderen van taalonderzoek, in het bijzonder naar (functionele) geletterdheid.
  • - Het bevorderen van taalbeleid vanuit onderzoek en ervaring.
  • - Het bevorderen van taalontwikkeling in nauwe samenhang met praktische werkzaamheden in de eigen leefomgeving.

             Bestuur van de Stichting

De stichting heeft de volgende functies in de statuten opgenomen en de uitoefening daavan:
Voorzitter: mevrouw S. van der Ree
Secretaris en penningmeester: de heer E. Buiten
Algemeen lid: mevrouw M. van de Beek
Algemeen lid: de heer A. Uyterlinde
De basis van de samenwerking in de stichting is vrijwilligheid. Dat geldt in het algemeen ook voor experts die ingeschakeld worden door de bestuursleden. 

ANBI: Het beloningsbeleid staat vermeld onder de sectie Donateurs, evenals de bankgegevens.

Vestiging:
 
Stichting Dibana
Handellaan 13
3906 BX  Veenendaal

Doelstelling en beleid

Afbakening: Het taalgebied waar Nederlands en Afrikaans gesproken wordt omvat landen in zuidelijk Afrika, te weten Zuid-Afrika, Namibie en Botswana, Nederland en Suriname en de Caraibische eilanden, en veel kleine gebieden in Europa en daarbuiten waar interesse voor het Nederlands is. 

Het beleid voor onderwijs richt zich op samenwerking met en het bevorderen van samenwerkingsverbanden met instellingen van onderwijs, met beleidsmakers, met taalresearch afdelingen in hoger onderwijs in Nederland, in het buitenland, in het bijzonder in zuidelijk Afrika en Suriname. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van moderne sociale media en het publieke domein om informatie toegankelijk te maken.

Samenwerking met experts: vrijwilligheid is een belangrijk aspect in de samenwerking. Waar noodzakelijk worden kosten vergoed. 
Taalgerichtheid: taal en communicatie zijn voor activiteiten van culturele of zakelijke aard het speerpunt. Gezondheids- en welzijnsprojecten hebben taalgebruik en taalbegrip als perspectief. Medische en farmaceutische zorg door middel van mondelinge en schriftelijke instructies hebben taalondersteuning nodig. Denk aan hiv/aids-preventie, infectieziekten en voedselveiligheid.

Doelstellingen 2011-2016
1. het bevorderen van internationale samenwerking door het begeleiden van studenten uit het pedagogisch onderwijs in stages op een tiental rurale scholen in Zuid-Afrika. De stages dragen bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring in twee verschillende onderwijssystemen en culturele omgevingen, waarbij kleine rurale scholen ondersteund worden in kwaliteitseisen.

2. het opbouwen van samenwerking met onderzoekers van taaldepartementen aan Zuid-Afrikaanse universiteiten.

3. het opbouwen van samenwerking met beleidsmakers van onderwijsdepartementen in relevante provincies in Zuid-Afrika.

4. het toegankelijk maken van interculturele jeugdliteratuur voor onderwijs in Nederland onder andere via multimediale toepassingen.

5. het bevorderen van het begrip voor Afrikaans en Afrikaanse letterkunde in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.