Wij vragen uw steun voor de volgende 3 projecten!


Uitwisselingen

 1. Nederlandse pabostudenten op stage in Zuid-Afrika                                                 (4000 euro per persoon voor drie maanden verblijf)
 2. Zuid-Afrikaanse docenten bezoeken onderwijsinstellingen in Nederland                          (4000 euro voor drie maanden verblijf)
 3. Beeldende kunstenaars bezoeken instellingen in Nederland


Taalgebruik en rekenvaardigheid

Onderzoek naar taalgebruik en taaluitingen.Rekenvaardigheid, vaak afhankelijk van taalvaardigheid, bevorderen bij kinderen die 'getallen' niet begrijpen.

 1. Het onderzoeken van leesvaardigheid op scholen in rurale gebieden.
 2. Het begrijpelijk maken van schriftelijke instructies voor laaggeletterden.
 3. Het 'Ruiterbos project' is een activiteit om kinderen die moeite hebben met getallen en rekenen te helpen. 'FAS kinderen' (FAS staat voor foetaal alcohol syndroom) blijken met een aanvullende methode voor rekenen sprongen voorwaarts te maken in rekenvaardigheid. 


Digterbydigter

Het project Digterbydigter bevordert het lezen van dichtwerken uit het taalgebied van het Nederlands en het Afrikaans. De gedichten worden aangeboden aan een breed publiek in musea, winkels, kroegen, restaurants etc. in combinatie van beide talen.

Het ontwikkelen van de route en het plaatsen van de gedichten vraagt een kleine maar niet onbelangrijke inverstering. 


Hoe doneren?


 1. Noteer IBAN van de ING bank; Kies een project bijvoorbeeld 'Ruiterbos'
 2. Bepaal uw gift
 3. Maak uw gift over 
 4. Zorg dat u de gift aangeeft bij de inkomstenbelasting aangifte 
ANBI register: de Stichting is opgenomen in het register van ANBI gecertificeerde stichtingen bij de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst kunt u dat controleren. RSIN nummer 822012510

Stichting Dibana, ING bank te Veenendaal

IBAN:          NL05INGB000 455 6117
Letterkunde uit Zuid-Afrika gebruiken bij het vak Nederlands

ANBI, beleid en visie, en fiscale aftrekbaarheid van giften

De Stichting Dibana heeft het volgende beleid geregeld in de statuten: 

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

 1. giften en donaties
 2. subsidies en sponsorbijdragen
 3. hetgeen verkregen wordt door erfstelling of legaten
 4. hetgeen verkregen wordt uit door de stichting geoefende activiteiten

De Stichting mag geen uitkeringen doen aan bestuursleden, zij kunnen onkosten vergoed krijgen die ze maken tijdens de uitoefening van hun functie.

 

Belastingdienst en giften

 

Het ANBI-certificaat is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Bij uw belastingaangifte kunt u daar rekening mee houden bij de post Giften.

De site van de Belastingdienst geeft u verdere informatie.

Bewaart u de afschriften van uw gift aan de Stichting voor uw belastingaangifte.

 

Overige gegevens:

 

IBAN  NL05INGB0004556117

Kamer van Koophandel registratie 30282742

  email: dibana@xmsnet.nl