Engelstalige literatuur selectie

Een selectie van literatuur uit Zuid-Afrika waarvan de schrijvers in het Engels publiceren. De schrijvers kunnen uit verschillend culturele gemeenschappen komen.


In voorbereiding