Rekenen en Taal met Towermath

Help zwak lerende kinderen via het Towermath project om beter te leren rekenen.

Towermath materialen

Koffertje met magnetische cijfers en tekens en een magnetisch tablet. Torentjes als didaktisch middel om inzicht in het getallenstelsel te ontwikkelen. Het materiaal is duurzaam. Elk kind ontvangt een koffertje waarmee het meerdere jaren gaat werken. Het materiaal wordt in Zuid Afrika gemaakt. De docenten zijn ervaren in het gebruik van de materialen. Voor klassikaal gebruik zijn er aparte materialen die voor het gesprek met de klas bestemd zijn, speciaal voor de docent.

Rekenen en taal didaktiek

Welk probleem willen we helpen oplossen?

Zwakke lerende kinderen die weinig toekomst hebben, helpen zich te ontwikkelen in rekenen en taal, waardoor ze betere kansen krijgen in vervolg onderwijs.

Op het platteland zijn veel zwakke scholen waar weinig hulpmiddelen zijn voor reken- en taalonderwijs. Ondervoeding speelt een rol. Daar spelen scholen wel op in door maaltijden te geven, maar de ouders zijn arm. 

Het ziektebeeld FAS, het foetaal alcohol syndroom, speelt een rol, want de kinderen hebben bij de geboorte al een ontwikkelingsprobleem.

Maar met speciale middelen kun je kinderen wel ondersteunen om de verdere groei te ondersteunen. Goed voedsel en goede didaktiek.

De rekenmethode wordt al jaren gebruikt en verder ontwikkeld tot een didaktische werkwijze voor met name de zwakke leerlingen. .

De methode zet in op inzicht in het getalsysteem dat nodig is om later wiskunde goed te kunnen begrijpen. 

Dat vraagt ook om aandacht voor taal, omdat getallen pas goed begrepen worden als de taal daarop is afgestemd. Daarvan zijn de docenten zich heel bewust.

De Ruiterbosschool in het Eden district is een startpunt van het project maar er zijn veel meer scholen die in het vervolg mee kunnen doen. Dat kan alleen als er hulp geboden wordt, want de ouders en de scholen kunnen dat niet betalen.

Daarom heeft de Stichting Dibana zich achter het project gesteld.