Afrikaanse Letterkunde

Meer letterkunde uit Zuid-Afrika in het onderwijs Nederlandse letterkunde.
Lezen van Afrikaanse gedichten, verhalen, romans.
Schrijvers uit Zuid-Afrika leren kennen - lees het oorspronkelijke werk.

Leesvaardigheid Afrikaans

Project in ontwikkeling om beeld en luistermateriaal te ontwikkeklen om lees- en luistervaardigheid te ontwikkelen voor het Afrikaans.


Uitwisseling docenten

Voor een korte periode wisselen met een docent in Zuid-Afrika?


Schrijvers uit Zuid-Afrika.

Ontdek de auteurs op persoonsnaam.


Projecten in Nederland

Bevorderen dat taal en taalproducten uit het hele Nederlandse taalgebied bekend zijn in het onderwijs en in het maatschappelijk verkeer.
Afrikaans hoort ook bij het Nederlandse taalgebied, dat breder is dan menig Nederlander weet.

Uitwisseling van kennis en ervaring van onderwijsmethoden wordt in Nederland en in Zuid-Afrika als belangrijk ervaren. 
In de links genoemde thema's kunt u informatie vinden van de aanpak voor het onderwijs.

1. Letterkunde Afrikaans:  hoe brengen we teksten in het Afrikaans weer in de les in Nederland? Lezen we letterkunde uit Zuid-Afrika?
2. Leesvaardigheid: hoe lezen we de Afrikaanse tekst met auditieve ondersteuning?
3. Uitwisseling: hoe brengen we betrokkenen uit onderwijsinstellingen uit beide landen met elkaar in contact?
4. Letterkunde en beeldende kunsten worden beoefend door mensen uit gevarieerde (interculturele) achtergronden in Zuid-Afrika die de cultuur verrijken met hun werken. Vaak worden boeken vertaald en zijn daardoor ook in Nederland beschikbaar.