Financieel

Financiele verantwoording 2011 - 2014

 

De stichting ontvangt giften in het algemeen, of gericht op bepaalde projecten. In 2011 is de stichting begonnen. De eerste giften in 2010 waren 1000 euro. In 2011 waren ontvangen giften 2075 euro, en uitgaven 1058 euro. In 2012 waren de ontvangsten 863 euro en de uitgaven 683,76 euro. Er is geen vermogen in 2010 en 2011. De stichting heeft in 2013 aan projecten uitgegeven 400 euro. De stichting heeft tot november 2013 aan giften ontvangen  1250 euro. Er is geen vermogen in de stichting. De kosten zijn 150 euro, in verband met nationale en internationale bankaire transacties. Een lening uit 2011 voor bureaukosten en presentatie is in 2013 volgens planning terugbetaald. In 2014 zijn de giften beperkt tot minder dan 1000 euro. De bankaire kosten zijn 112 euro.
De vele activiteiten lopen in sterke mate op basis van vrijwilligheid en heel lage kosten voor de stichting.
De toepassing van educatieve filmpjes in het Afrikaans op YouTube heeft geen kosten met zich meegebracht.

Toelichting


De stichting is afhankelijk van giften. De uitgaven zijn beperkt omdat nagenoeg alle werkzaamheden vrijwillig verricht worden en uitsluitend onkosten vergoed worden. Meestal worden activiteiten gecombineerd met lokaal geplande activiteiten, waardoor kostenbesparing mogelijk is. Daar waar experts ingeschakeld worden is er door het vrijwillig karakter van de samenwerking er niet noodzakelijk sprake vergoedingen.


Verantwoording van activiteiten 2010 - 2017


 2010

-          Representatie in NZAV vergadering bij afscheid van een medewerker.

-          Representatie bij de Martinus Nijhoff prijsuitrijking.

-          Vervolg bezoek aan de Lategans Laerskool (primair onderwijs), in ruraal gebied bij Oudtshoorn, RSA.

-          Bezoek aan de pre-school Promised Land in Port Elizabeth, RSA.

-          Bezoek aan onderwijs voor herintredende vrouwen die een small business starten in Port Elizabeth, RSA.

-          Lezing in George voor onderwijsdeskundigen.

-          Bezoek aan scholen voor primair onderwijs:  de Dellville school (George)  en Rooiberg school (omgeving Oudtshoorn).

-        

2011

-          Representatie in Tropenmuseum Amsterdam, congres Afrikaans.

-          Bezoek aan Solidariteit, organisatie in Pretoria, bezoek aan het Anti-apartheidsmuseum.

-          Beleidsoverleg met Onderwijsdepartment in George, RSA.

-          Bezoek aan Outeniqua school in George en Lategansvlei school in Oudtshoorn.

-          Begeleiden van studenten in Nederland, van onderwijsmaterialen (CHE) voor scholen van primair onderwijs in Zuid-Afrika, voor toepassingen tijdens stages.


-          Overleg met Afrinet.


2012

-          Representatie en lezing aan de Nelson Mandela universiteit, Port Elizabeth en George.

-          Deelname aan het colloquium van Afriforum, Den Haag over minderheidstalen.

-          Ondersteuning bij de invoering van PACS kwaliteitssyteem in het taalonderwijs aan de Zeekoegat school, ruraal gebied rondom Oudtshoorn.

-          Overleg met het Onderwijsdepartement in Oudtshoorn.

 

2013

-          Representatiebezoek aan de Universiteit van Wes-Kaapland.

-          Vervolgbezoek aan Zeekoegat primair onderwijs school nabij Oudtshoorn over stages, invoering  PACS.

-          Representatie en lezing aan de Universiteit van Stellenbosch, Departement Afrikaans in een cursus over vertalen van Afrikaans.

-          Bezoek aan school voor primair onderwijs in Montagu, Weskaap.

-          Inventarisaties voor het ontwikkelen van het project Pictogrammen voor laaggeletterden. 2014

Bezoeken aan experts van  universiteiten: Stellenbosch (US) , Cape Town (UCT) en  Universiteit Wes Kaapland (UWK).

Bezoeken aan onderwijsinstellingen voor primair onderwijs: in Thohoyandu, in Louis Trichard, in Oudtshoorn.

Ontwikkelen en publiceren van Afrikaans gesproken werken van o.a. Elisabeth Eybers, Antjie Krog, A.D. Keet door Afrikaanstaligen.

Medewerking verleend aan de werkgroep voor de Week van de Afrikaanse roman gehouden in september 2014.

Ontwikkelen van een bachelor minor cursus voor studenten in Nederland die kennis willen maken met Zuid-Afrika in maatschappelijk, culltureel, economisch en politiek opzicht.

Bezoeken aan enkele beeldende kunstenaars.


2015

In Zuid Afrika bezoeken afgelegd bij experts waarmee reeds contacten bestaan.

Instand houden van de Digterbijdigter route in Mosselbaai en Oudtshoorn, in samenwerking met de locale VVV en bedrijven of instanties.

Bestuursvergadering over de continuiteit in de projecten.

2016

In Zuid Afrika bezoeken afgelegd bij experts waarmee reeds contacten bestaan.

Instand houden van de Digterbijdigter route in Mosselbaai en Oudtshoorn, in samenwerking met de locale VVV en bedrijven of instanties.

Vervolgen van het opbouwen van de Towermath aanpak voor rekenvaardighedi in Zuid-Afrika en in Nederland.

Bestuursvergadering over de activiteiten en de de planning voor het jaar 2017

2017

Uitbouwen van het onderzoek naar rekenvaaridgheid in Nederland met de nieuwe kennis opgedaan op scholen in Zuid-Afrika. Naast het bezoek van scholen waar Towermath wordt toegepast is ook remedial teaching met het materiaal verder onderzocht. Deze kennis is mede bepalend voor de aanpak van een onderzoek naar de effectiviteiten van Towermath materiaal in Nederlandse primair onderwijs situaties.

Contact onderhouden met de Nelson Madela Universiteit stafleden in verband met student uitwisseling en onderwerpen die het BA onderwijs betreffen in Nederland en Zuid Afrika.

December 2017: bestuursleden vergaderen over de planning en uitvoering van onderzoeksactiviteiten in 2018.

2018

Bestuursvergadering op 17 maart 2018  van de Stichting met bestuursleden van de stichting Afrinetwerk. Thema het bevorderen van het Afrikaans in het Nederlands onderwijs. Als adviseur was beschikbaar prof.dr. W. Carstens uit Zuid-Afrika.

Project Towermath: studie naar nut en mogelijkheden van het concept bij het rekenen in het primair onderwijs.

Taalkundig: fonologisch onderzoek op het gebied van de Xhosa klik-geluiden. Van een aantal Xhosa sprekenden zijn zinnen opgenomen. Die worden fonologisch  geanalyseerd op 'type click' en de plaats in de uitgesproken zin en het effect op de woorden rondom de 'click'. 

Vervolg fonologisch onderzoek wordt gedaan met het Afrikaans zoals dat gesproken wordt bij voorgelezen kinderverhalen en gedichten.

Cultureel en educatief: de levensvisie die spreekt uit het Afrikaanse 'Ubuntu' wordt verder uitgewerkt in projecten van educatieve aard voor Nederlandse scholen. Afrika leren kennen gaat niet zonder de kennis van ontwikkelingen in hun levenswijzen en levensfilosofie, waaronder 'Ubuntu': mens worden door andere mensen.