Afrikaanse Letterkunde


Meer letterkunde uit Zuid-Afrika in het onderwijs Nederlandse letterkunde.
Lezen van Afrikaanse gedichten, verhalen, romans.
Schrijvers uit Zuid-Afrika leren kennen - lees het oorspronkelijke werk.

Leesvaardigheid Afrikaans

Het ontwikkelen van geluid- en beeldmateriaal in het Afrikaans voor het onderwijs vraagt een inzet en bijdrage. Help mee dit mogelijk te maken!

Uitwisseling docenten
Op basis van een uitgewerkt plan en een begroting wordt beoogd docenten uit Zuid-Afrika in contact te brengen met collega's uit het onderwijs in Nederland.

Schrijvers uit Zuid-Afrika


Er is een grote diversiteit aan schrijvers in Zuid-Afrika. Door de meertaligheid in het land is het mogelijk dat (literaire) werken in elf verschillende talen verschijnen, onder andere het Afrikaans en Engels.
Een redelijk aantal werken uit deze talen verschijnt in (Nederlandse) vertaling. Bijvoorbeeld gedichten, korte verhalen, romans en (th)rillers.

Projecten in Nederland

Bevorderen dat taal en taalproducten uit het hele Nederlandse taalgebied bekend zijn in het onderwijs en in het maatschappelijk verkeer.
Afrikaans hoort ook bij het Nederlandse taalgebied, dat breder is dan menig Nederlander weet.

Uitwisseling van kennis en ervaring van onderwijsmethoden wordt in Nederland en in Zuid-Afrika als belangrijk ervaren. 
In de links genoemde thema's kunt u informatie vinden van de aanpak voor het onderwijs.

1. Letterkunde Afrikaans:  hoe brengen we teksten in het Afrikaans weer in de les in Nederland? Lezen we letterkunde uit Zuid-Afrika?
2. Leesvaardigheid: hoe lezen we de Afrikaanse tekst met auditieve ondersteuning?
3. Uitwisseling: hoe brengen we betrokkenen uit onderwijsinstellingen uit beide landen met elkaar in contact?
4. Letterkunde en beeldende kunsten worden beoefend door mensen uit gevarieerde (interculturele) achtergronden in Zuid-Afrika die de cultuur verrijken met hun werken. Vaak worden boeken vertaald en zijn daardoor ook in Nederland beschikbaar.