Letterkunde uit Zuid-Afrika gebruiken bij het vak Nederlands

3. Maatschappelijk

In het maatschappelijk verkeer speelt taalbeheersing een belangrijke rol. Met name in de gezondheidszorg is het begrijpen van instructies en het opvolgen van adviezen soms van levensbelang, maar ook belangrijk voor gezondheidszorg in het algemeen.
Het welzijn en de gezondheid staan erg onder druk bij de vele hiv-/aidsbesmettingen en de groei van infectieziekten in zuidelijk Afrika.
Instructies voor niet-geletterden zijn vaak complex en worden lang niet altijd goed begrepen. Visuele ondersteuning door bijvoorbeeld pictogrammen of symbolen maakt de boodschap duidelijk.
Helaas zijn deze symbolen niet altijd eenduidig en internationaal aanvaarde pictogrammen zijn niet per se bekend in rurale gebieden met ongeletterde of laaggeletterde mensen.

Project Taalvaardigheid voor risicogroepen met hiv/aids

Middels het project Pictogrammen voor ongeletterden wil de stichting bevorderen dat taal en communicatie voor ongeletterden zich kan ontwikkelen. Hoewel taalles geven aan ongeletterden een logische oplossing lijkt, is het aanbieden van de juiste plaatjes met een een korte, eenvoudige en begrijpelijke tekst meer betekenisvol. Hoe dat er uit moet zien en wat mondeling en daarnaast schriftelijk moet worden overgedragen, is in de unieke en bijzondere omgeving van rurale gebieden een uitdaging.
In samenwerking met professionals in de gezondheidszorg wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een duidelijke boodschap in woord en beeld. Een taal- en beeldcombinatie kan een bijdrage leveren aan zelfverantwoordelijk handelen van de lokale bevolking.


Begroting van dit project is 30.000 (dertigduizend) euro.