Letterkunde uit Zuid-Afrika gebruiken bij het vak Nederlands

2. Uitwisseling Onderwijs

Voor studenten die een onderwijsopleiding in Nederland volgen, organiseert de stichting mogelijkheden voor stages op scholen in rurale gebieden in de West-Kaapprovincie in Zuid-Afrika. Groepjes van minimaal twee studenten kunnen voor een bepaalde periode (minimaal drie weken - maximaal drie maanden) kennismaken met het primair onderwijs in Zuid-Afrika.

Een of meerdere groepen kunnen een team ondersteunen bij het geven van onderwijs. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid te participeren in sport of andere naschoolse activiteiten voor de kinderen. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het zelfbewustzijn van de kinderen die veelal opgroeien in gezinnen waar weinig aandacht voor hen is.

Een voorbeeld van een praktische stage hulp is bij het Ruiterbosproject waar het rekenonderwijs speciaal aandacht krijgt vanwege de nieuwe didaktiek in Syferfluks.

Veel studenten geven aan dat dit een ervaring is die hun kijk op het onderwijs en de wereld voorgoed heeft veranderd. Het werk op school wordt afgewisseld met het leven in een multiculturele samenleving, waar ontmoeting met de gastvrije mensen een mooie invulling geeft aan waar Dibana voor staat.

Zuid-Afrika heeft een prachtige natuur van semi-woestijn en Indische Oceaan, heeft een multicultureel karakter en een boeiende maatschappelijke en politieke cultuur.

4000 euro

De kosten van een stageperiode van drie maanden zijn circa 4000 euro (reis, verblijf en kosten levenonderhoud).  Giften om deze ondersteuning mogelijk te maken zijn van harte welkom. Belastingaftrek van de gift is mogelijk vanwege de ANBI-status.