Letterkunde uit Zuid-Afrika gebruiken bij het vak Nederlands

1. Onderwijs

De stichting heeft als focus gekozen het primair onderwijs in rurale gebieden van Zuid-Afrika.
De gebrekkige middelen en de steeds hogere eisen die aan het onderwijsproces worden gesteld vragen om steun.
Op veel scholen is de huistaal van de kinderen Xhosa, maar in de maatschappij is de voertaal overwegend Afrikaans en Engels. Daarmee ontvangen kinderen in hun tweede taal (Afrikaans of Engels) onderwijs, wat hen door de omstandigheden op achterstand zet.


De didactische en pedagogische ondersteuning van Nederlandse studenten biedt de mogelijkheid om in deze complexe omgeving te leren omgaan met de veelzijdige problemen van een meertalige omgeving. Deze steun levert de school een duurzame kwaliteitsimpuls. waarbij wederzijds leren het sleutelwoord is.

Toelichting
De giften aan de stichting worden gebruikt om begeleiding te realiseren. Er is veel vrijwilligheid maar onkosten van begeleiding vragen om een vergoeding. Kostenbeheersing is mogelijk, omdat veel activiteiten gecombineerd met lokaal geplande activiteiten.