Onderwijs

Bijzondere aandacht voor laerskole op het platteland van de Weskaap Provincie.
Onderwijsbeleid en begeleiding van leerlingen en docenten.

Uitwisseling

Enkele maanden betrokken zijn in lesgeven en onderwijsbegeleiding in Zuid-Afrika? Speciaal voor pabo-studenten!
Het begint met enthousiasme en inzet gesteund met een goede begroting.


Taal op straat.

Taal op straat

Aandacht voor letterkunde voor het grote publiek? Breng de taal op straat.

In het dorpje De Rust, Zuid-Afrika is dit gedicht gevonden op een muur, zo maar op straat.

Digterbydigter is een uitwerking van een project voor 'taal op straat'

Maatschappelijk

Laaggeletterheid belemmert het lezen en begrijpen van voorlichting van artsen, verpleging of het lezen van bijsluiters van geneesmiddelen.
Van vitaal belang bij infecties als hiv/aids, tuberculose enz.

Projecten in zuidelijk Afrika

1. Onderwijs: laerskole taalleermiddelen en rekenonderwijs
2. Uitwisseling Onderwijs: stage-informatie voor (pabo)studenten

3. Taal op straat
4. Maatschappelijk: taal en gezondheid

In projecten 1 en 2 speelt zich het volgende af. In dit plattelandsgebied is grote behoefte aan onderwijsmateriaal voor meerdere scholen. Voor de docenten is er behoefte aan begeleiding in organisatie van een leerlingvolgsysteem, planning van lessen, didactische vaardigheden en pedagogische bekwaamheid. Kinderen met leermoeilijkheden zijn vaak FAS kinderen: door alcoholgebuik tijdens de zwangerschap hebben de kinderen een afwijkende hersenontwikkeling meegemaakt. Dat leidt tot leermoeilijkheden bij de lessen voor taal en rekenen. Het Ruiterbosproject is een voorbeeld van een nieuwe aanpak van rekenonderwijs. U kunt als het ware ook een kind 'adopteren' voor 100 euro per jaar.

Stages van pabostudenten zijn erg gewild. Meer informatie onder: Uitwisseling studenten. Een

3. Taal op straat

Het project Taal op straat beoogt teksten als gedichten dichterbij het grote publiek te brengen. Door poezie wandelroutes te lopen kunnen mensen meer in aanraking komen met letterkunde uit Nederland en Zuid-Afrika. Het voorbeeld is een gedicht van Hester Heese dat geschilderd is op een muur in de hoofdstraat van het dorpje De Rust. Het project Digterbydigter is hiervan een uitwerking in een aparte pagina.

4. Taal en gezondheid
Er is veel ongeletterdheid en laaggeletterdheid in Zuid-Afrika. "Taal" speelt een rol: het opvolgen van instructies bij aids/hiv behandeling is traag door analfabetisme. Beeldtaal speelt een belangrijker rol dan geschreven taal.