Letterkunde uit Zuid-Afrika gebruiken bij het vak Nederlands

Doel: Afrikaans weer opnemen in de letterkunde van Nederland en het taalgebied Nederlands.

De stichting wil bewustwording op gang brengen voor de Afrikaanse letterkunde bij het algemene publiek en bij het primair en voortgezet onderwijs. Volg in Wikipedia categorie:

Zuid-Afrikaans schrijver

Lijst van Engelstalige Zuid-Afrikaanse schrijvers en dichters

Een beetje achtergrond:

In de tweede helft van de 20e eeuw is Afrikaanse literatuur verdwenen uit onderwijs in de Nederlandse letterkunde. In de 21e eeuw is er toegenomen belangstelling voor letterkunde uit het hele (wereldwijde) Nederlandstalig gebied.

Het uitwisselen van cultureel erfgoed in de letterkunde kan nu verder gestalte krijgen door publicaties via diverse (multi)media.

Wat valt er zoal te doen?

1. Door gedichten en verhalen op te nemen in lessen Nederlands.

2. Door de ontwikkeling van lesbrieven over schrijvers en letterkundige werken uit Zuid-Afrika.

Een aardig voorbeeld:

Muskietejag

Jou vabond, wag, ek sal jou kry,
Van jou sal net 'n bloedkol bly
Hier op my kamermure.
Deur jou vervloekte gonsery,
Deur jou gebyt en plagery
Kon ek nie slaap vir ure.
Mag ek my voorstel, eer ons skei,
Eer jy die doodslag van my kry -
My naam is van der Merwe.
Muskiet, wees maar nie treurig nie,
Wees ook nie so kieskeurig nie,
Jy moet tog één dag sterwe.
Verwekker van malaria,
Sing maar jou laaste aria -
Nog een minuut vir grasie.
Al soebat jy nou nòg so lang,
Al sê jy ook: ek is nie bang,
Nooit sien jy weer jou nasie...
Hoe sedig sit hy, O, die kreng!
Sy kinders kan maar kranse breng,
Nóu gaan die vabond sterwe...
Pardoef! Dis mis! Daar gaan hy weer!
Maar dòòd sal hy, sowaar, ek sweer -
My naam is van der Merwe.


Door A.D. Keet

Geb. 1888. Negenjarige studie in Nederland; arts in Senegal saam met sy Nederlandse vrou, ook arts. (G Dekker, Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, 1935, 1961).

Muskiet. Tropiese insek wat met sy monddele die huid deurboor om bloed te suig.