Literatuur uit Zuid-Afrika

Meer bekendheid van literatuur uit Zuid-Afrika in het Nederlandse literatuuronderwijs en leeskringen.
Stimuleren van het lezen van Afrikaanse gedichten, verhalen, romans.
Het leren kennen van schrijvers uit Zuid-Afrika, vooral door het lezen van hun oorspronkelijke werk.

Leesvaardigheid Afrikaans

Project in ontwikkeling om beeld- en luistermateriaal te ontwikkeklen om lees- en luistervaardigheid te ontwikkelen voor het Afrikaans. Gedichten, prentenboeken en korte verhalen, beschikbaar gesteld via het eigen YouTube-kanaal.


Uitwisseling docenten

Voor een korte periode als duo meewerken met een collega uit Zuid-Afrika?


Schrijvers uit Zuid-Afrika

Ontdek de auteurs op persoonsnaam.


Projecten in Nederland

Bevorderen dat taal en taalproducten uit het hele Nederlandse taalgebied bekend zijn in onderwijs en cultuur.
Het Afrikaans als taal is een verrijkende schakel binnen het Nederlandse taalgebied.

Uitwisseling van kennis en ervaring van onderwijsmethoden wordt in Nederland en in Zuid-Afrika als belangrijk ervaren in het proces van wederzijds leren.
In de links bij de genoemde thema's is informatie te vinden over de aanpak binnen het onderwijs:

1. Letterkunde Afrikaans
Hoe brengen we teksten in het Afrikaans weer onder in de lessen Nederlands?
Hoe kan literatuur uit Zuid-Afrika (bijv. in Nederlandse vertaling) een inspiratiebron blijven voor lezers in Nederland?
2. Leesvaardigheid en leesplezier
Hoe lezen we de oorspronkelijke teksten in het Afrikaans met auditieve ondersteuning (bijv. YouTube)?
3. Uitwisseling
Hoe brengen we betrokkenen uit onderwijsinstellingen uit beide landen met elkaar in contact?
4. Letterkunde en beeldende kunst
Literatuur en kunst worden beoefend door mensen uit gevarieerde (interculturele) achtergronden in Zuid-Afrika. Zij verrijken de cultuur met hun werken en zijn een inspiratiebron voor velen.