ANBI en fiscale aftrekbaarheid van giften

Giften, donaties kunnen gestort worden op de ING-rekening : IBAN NL05INGB0004556117

van Stichting Dibana, gevestigd in Veenendaal.

Hoe doneren?

Bepaal de omvang van uw gift en leg vast dat u dat als aftrekpost bij de belasting wilt invoeren als ANBI-gift.

ANBI fiscaal aftrekbare giften, gebruik daarvoor het RSIN-nummer.

Fiscale aftrekbaarheid van giften worden getoetst met RSIN-nummer:

RSIN voor fiscale toetsing: 822012510

Op dit moment is er geen iDeal-knop mogelijk; daarom vragen we u vriendelijk vanuit uw eigen bankrekening op de ING-rekening van de stichting uw gift te storten.

Verdere details:

Kamer van Koophandel registratie 30282742.

IBAN NL05INGB0004556117 bij de ING bank.

E-mail: dibana@xmsnet.nl

Onder de pagina Welkom is informatie opgenomen van inkomsten en uitgaven en beleidslijnen tot 2025.

De Stichting Dibana heeft het volgende beleid geregeld in de statuten:

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

  1. giften en donaties
  2. subsidies en sponsorbijdragen
  3. hetgeen verkregen wordt door erfstelling of legaten
  4. hetgeen verkregen wordt uit door de stichting geoefende activiteiten

De stichting mag geen uitkeringen doen aan bestuursleden, zij kunnen onkosten vergoed krijgen die ze maken tijdens de uitoefening van hun functie.