Mimi van der Merwe

In deze wissellijst aandacht voor de kunstenares uit Pretoria: Mimi van der Merwe.
De mens en zijn wereld staan centraal in haar werk.

Chris Spies

Professioneel kunstenaar Chris Spies met een atelier in Groot-Brakrivier.

De mens op aarde in verbondenheid met het leven op aarde.

J.H. PierneefMuseum in Graaf-Reinet met de kunst van J.H.Pierneef
B Michaelis

Vryheid

B Michaelis, Mosselbaai

Letterkunde uit Zuid-Afrika gebruiken bij het vak Nederlands

Cultuur via beeldende kunst

Cultuur:   in Nederland wordt in het Zuid-Afrika huis aandacht geschonken aan allerlei aspecten van cultureel verkeer tussen Nederland en Zuid-Afrika. Waar de stichting nadruk legt op taalgebruik is het Zuid-Afrika huis veel breder en algemener in de dienstverlening.

Beeldende kunst

In wisselende frequentie brengen wij onder uw aandacht een of meerdere beeldende kunstenaars die in Zuid-Afrika werken.

1. Mimi van der Merwe, werkzaam in Pretoria

'ik heb vooral belangstelling voor mensen , in hun doen en laten, in het dagelijks leven'2. Chris Spies, beeldend kunstenaar in Groot-Brakrivier

Deze professionele kunstenaar verbeeldt zijn levensvisie van Moeder Aarde als verbindende factor voor alle leven op aarde, door in zijn kunst de verbinding te maken tussen mens en het aardse leven.  Dagelijkse gebeurtenissen vertaalt hij naar verbeeldingen van mens en aardse voorwerpen of situaties.
Zoals het vinden van vis op het strand door een visser. Zijn werken zijn over de hele wereld te vinden.