Taal, wereld van ontmoeting

Welkom op de site

Informatie over projecten

ANBI-informatie

Informatie voor donaties

Verplichte informatie voor ANBI-stichtingen

Jeugdliteratuur

Prentenboek in isiXhosa

Taal- en rekenonderwijs

Projecten in Zuid-Afrika

Towermaths: geef kansarme kinderen een stevige basis met rekenonderwijs!

Stagebemiddeling voor en -begeleiding van Nederlandse pabo-studenten in Zuid-Afrika.

Karoodorp

Iets groot het op hierdie vlak
halsstarrig gedood
tot flenters en dolosse
gestuip
in ’n vreemde
verbleikte boodskap –
nou nog mik
een horing
na die blou lap van die lug.


gedicht van Wium van Zyl uit de bundel Oggendvuur (1991).

Stichting Dibana heet u welkom!


Wegwijzer

Onder de tab Welkom zijn twee secties te vinden die voor ANBI-stichtingen van belang zijn in de verplichte rapportage:

1. De visie, missie en doelstellingen zijn in de algemeneANBI-paragraaf opgenomen.

2. Financieel beleid en rapportage in de sectie Financieel.


Projecten:

Ondersteunen van educatieve projecten voor kansarme kinderen. Doel is om hen perspectief te bieden via passend taal- en rekenonderwijs, zodat zij later in de maatschappij voldoende zelfredzaam zijn. Enkele voorbeelden:

Towermaths: een rekenmethodiek voor de onderbouw van het primair onderwijs, toegepast op voornamelijk rurale scholen in Zuid-Afrka.

Leesonderwijs: verzorgen van lezing over leesbevordering en leesplezier, bij de (online) National Reading Summit op 25 maart 2021.
https://www.readingsummit.co.za/

Literatuuronderwijs: verzorgen van lezing over interculturele jeugdliteratuur en beeldvorming, bij de Christelijke Hogeschool Ede op 18 mei 2021.


Lanceren van literaire projecten, zoals

Digter-by-digter: gedichten in het Afrikaans en Nederlands met vergelijkbare thema's, te vinden op straat en in publieke ruimten langs een deel van de kust van de Zuid-Kaap in Zuid-Afrika.

Leeskring Literatuur uit Zuid-Afrika: gestart in 2022. Besproken boek (januari 2022): De belofte (2021) van Damon Galgut. Te bespreken boek (april 2022): Die swerfjare van Poppie Nongena (1978) van Elsa Joubert, in vergelijking met de gelijknamige film (2019) van regisseur Christiaan Olwagen.


Culturele vorming :

informatie verstrekken over werken van schrijvers, kunstenaars en musici uit de volle breedte van het Nederlandse taalgebied (o.a. Caribisch gebied).


Stichting Dibana heet u welkom!


Wegwijzer

Onder de tab Welkom zijn twee secties te vinden die voor ANBI-stichtingen van belang zijn in de verplichte rapportage:

1. De visie, missie en doelstellingen zijn in de algemeneANBI-paragraaf opgenomen.

2. Financieel beleid en rapportage in de sectie Financieel.


Projecten:

Ondersteunen van educatieve projecten voor kansarme kinderen. Doel is om hen perspectief te bieden via passend taal- en rekenonderwijs, zodat zij later in de maatschappij voldoende zelfredzaam zijn. Enkele voorbeelden:

Towermaths: een rekenmethodiek voor de onderbouw van het primair onderwijs, toegepast op voornamelijk rurale scholen in Zuid-Afrka.

Leesonderwijs: verzorgen van lezing over leesbevordering en leesplezier, bij de (online) National Reading Summit op 25 maart 2021.
https://www.readingsummit.co.za/

Literatuuronderwijs: verzorgen van lezing over interculturele jeugdliteratuur en beeldvorming, bij de Christelijke Hogeschool Ede op 18 mei 2021.


Lanceren van literaire projecten, zoals

Digter-by-digter: gedichten in het Afrikaans en Nederlands met vergelijkbare thema's, te vinden op straat en in publieke ruimten langs een deel van de kust van de Zuid-Kaap in Zuid-Afrika.

Leeskring Literatuur uit Zuid-Afrika: gestart in 2022. Besproken boek (januari 2022): De belofte (2021) van Damon Galgut. Te bespreken boek (april 2022): Die swerfjare van Poppie Nongena (1978) van Elsa Joubert, in vergelijking met de gelijknamige film (2019) van regisseur Christiaan Olwagen.


Culturele vorming :

informatie verstrekken over werken van schrijvers, kunstenaars en musici uit de volle breedte van het Nederlandse taalgebied (o.a. Caribisch gebied).